AUT 23 BK0093 01 - 1970 Pontiac GTO
Image ID: AUT 23 BK0093 01
Caption: 1970 Pontiac GTO "The Judge" Yellow 3/4 Front View On White Seamless
Photographer: Brian Kimball/KimballStock
search keywords: