AUT 06 IZ0023 01 - 2013 Aston Martin Cygnet Micro Car Tan Rear View On White Seamless - Kimballstock
Image ID: AUT 06 IZ0023 01
Caption: 2013 Aston Martin Cygnet Micro Car Tan Rear View On White Seamless
Photographer: Kimball Stock Collection
search keywords: