AUT 05 RK0650 01 - 1924 Mercedes 28/95 Tourer Black Profile View On White Seamless - Kimballstock
Image ID: AUT 05 RK0650 01
Caption: 1924 Mercedes 28/95 Tourer Black Profile View On White Seamless
Photographer: Ron Kimball/KimballStock
search keywords: